Dr. David

Borukhov

M.D.

Medical School: 
Albert Einstein College of Medicine, Bronx, NY
Residency: 
North Shore University Hospital, Manhasset, NY
Fellowship: 
North Shore University Hospital, Manhasset, NY